Kontakt

info@cyt.sk
Kristína Žaková

Kristína Žaková

prezident

kzakovakristina@gmail.com
Michaela Bačová

Michaela Bačová

viceprezident pre výrobu

bacova.miska1@gmail.com
Barbara Bajová

Barbara Bajová

viceprezident pre ľudské zdroje

bajovab@gmail.com
Anetta Reicherová

Anetta Reicherová

viceprezident pre marketing

anett.reicherova@gmail.com
Peter Ékes

Peter Ékes

viceprezident pre financie

peter.ekes.ba@gmail.com